Nội dung phim
Song Song (2021) - Người phụ nữ nọ liên lạc với một thực thể siêu nhiên qua chiếc TV cũ trong nhà, khám phá ra một bí mật giết người và làm đảo lộn cuộc sống của chính mình.
Diễn viên chính: Nhã Phương, Trương Thế Vinh, Tiến Luật
Mở rộng...