Nội dung phim

Deep (2021) Bốn sinh viên trường y mắc chứng mất ngủ bị lôi kéo vào một thí nghiệm về thần kinh. Khi thí nghiệm trở nên mất kiểm soát, họ phải tìm cách thoát ra trước khi quá muộn.

Diễn viên chính: Panisara Rikulsurakan, Kay Lertsittichai, Supanaree Sutavijitvong

Mở rộng...