Nội dung phim
Một người đi bộ đường dài tách đoàn để tìm kiếm người bạn thân nhất, anh phải một mình chiến đấu để sống sót và thoát ra khỏi vùng núi hiểm trở này.
Diễn viên chính: Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh
Mở rộng...