Nội dung phim

Trong lần xuống trần gian để tìm kiếm Thiên Long Tử thất lạc – người sẽ bảo vệ vương quốc của họ khỏi cái ác – hai nàng tiên trải nghiệm cảm giác làm người trần.

Diễn viên chính: Ngô Thanh Vân, Petey Majik Nguyễn, Lê Khánh

Mở rộng...