Nội dung phim

Ip Man (2008) Một tướng Nhật chiếm đóng thách thức đàn ông Trung Quốc đấu tay đôi để chứng tỏ sự thượng đẳng của người Nhật, nhưng Diệp Vấn từ chối tham gia, ban đầu là vậy.

Diễn viên chính: Chân Tử Đan, Nhậm Đạt Hoa, Phàn Thiếu Hoàng

Mở rộng...