Nội dung phim

Bangkok Breaking (2021) Đang chật vật kiếm sống ở Bangkok, một người đàn ông tham gia dịch vụ cứu hộ khẩn cấp và nhận ra mình phải làm sáng tỏ một âm mưu có quy mô toàn thành phố.

Diễn viên chính: Sukollawat Kanaros, Sushar Manaying, Pavarit Mongkolpisit

Mở rộng...